Виктор Кожухаров за успехите в света на информатиката

1355

Интервю: Лилия Рачева