ВиК подменя воподпроводи по 47 улици в центъра на Русе

773

Материал: Теодора Копчева