Внасят предложение за Правилник на дейността на наблюдателната комисия към Общински съвет –Русе

110

От 2019 г. към Общинския съвет в Русе е сформирана наблюдателна комисия, която трябва да  осъществява обществен контрол на дейността на затворите и да  подпомага ресоциализацията на лишените от свобода. Вече три години тази комисия няма изготвен Правилник за дейността й, ето защо на предстоящото заседание на общинския съвет, председателят на комисията Росица Георгиева ще внесе проект за такъв.