Водният цикъл заема временно част от бул. „Цар Освободител“

146

Община Русе информира водачите на МПС и жителите на Русе, че във връзка с изпълнението на проекта на ВиК: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни второстепенни клонове“, считано до 1 април включително се заемат част от кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д. Петков“ (пред игралната зала) и пътни ленти на бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д. Петков“ в района на кръстовището.

Движението на МПС и линиите от обществения транспорт ще се осъществява със заобикаляне на препятствието.

Призовават се водачите на МПС да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели.