Водороден транспорт- нова възможност за Русе

315

Община Русе работи по два проекта за въвеждането на водороден транспорт. Какво точно би означавало това и кога реално може да се случи, -Галя Савова потърси за коментар зам.-кмета по комунални дейности Димитър Недев