Втори Международен фестивал „Борба и обич“ – Русе, 2019

976

Интервю: Галя Савова