Въпросите към кмета Пенчо Милков от  открита приемна в Николово

156

Общината за хората

Живеещите в малките населени места са пълноправни жители на община Русе, ето защо проблемите, които поставят те са също толкова значими и тяхното важни. В рубриката днес обръщаме поглед към хората от с. Николово. Вчера кметът Пенчо Милков проведе открита приема там. Най-честите питания бяха свързани с изграждането на канализация в селото.