В Русе бяха демонстрирани иновативните методи на преподаване в детските градини и училища

143

В зала „Европа“ на Доходно здание вчера се проведе среща на образователната общност с цел популяризиране на иновативни методи на преподаване и представяне на нови образователни възможности, прилагани в русенските детски градини и училища. Форумът бе открит от кмета на Община Русе Пенчо Милков.

„Целта ни е всички деца да имат равен шанс да се докоснат до технологии и възможности“, каза той. Пенчо Милков благодари на преподавателите за всеотдайността и стремежа да запознават възпитаниците си с иновации, каквито доскоро не са имали възможността да усвоят.

На форума присъстваха и общинският съветник Елисавета Досева,  Валерия Лавчева – експерт „Организация на средното образование“ в РУО – Русе, ръководителят на катедра „Педагогика“ в Русенския университет доц. д-р Валентина Василева, преподаватели във висшето училище, членове на работодателските организации и сдруженията на директорите, представители на училищната и родителската общност.

Преподаватели в различни детски градини и училища споделиха своя опит, свързан с използването на нови образователни решения и на облачните технологии. Те разкриха как ученето чрез игра помага на възпитаниците им да развият своите способности и емпатия и да работят заедно за по-добри резултати. Присъстващите имаха възможност да видят демонстрация на модерните методи на обучение. Във фоайето на Доходното здание бе представена работата с роботи в детската градина, роботика с Microbit в училище и LEGO роботика, а най-малките показаха как развиват ключови умения за бъдещето, докато се забавляват с LEGO конструктори. Представен беше и  нов световнопризнат модел на преподаване – Моделът 1:1, популярен в цял свят иновативен начин за поднасяне на учебното съдържание. Три русенски училища ще обучават своите възпитаници по този модел от новата учебна година.

 Събитието беше уважено от представители на останалите общини в Област Русе, които бяха впечатлени от демонстрациите и пожелаха да научат повече за иновативните проекти.

Община Русе е първата община в България, която изцяло внедрява  новите образователни решения, свързани с развитие на емоционалната интелигентност във всички детски градини на територията си. Общината си поставя високи изисквания за развитие на образователните институции в партньорство с всички заинтересовани страни.