В Русе се проведе кръглата маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“

444

В Русе се проведе кръглата маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“.