В Русе се проведе кръглата маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“

979

В Русе се проведе кръглата маса на тема „Област Русе – модел на етническа толерантност“.