Гласуването на новата структура на общинската администрация се отлага за януари

95

Точката от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет, с която трябваше да бъде подложена на обсъждане и гласуване новата структура и общата численост на общинската администрация, беше оттеглена. Това стана по предложение на вносителя – кметът на община Русе Пенчо Милков.

„Вземайки предвид аргументите и мненията, които изложиха общинските съветници и гражданите на Русе, оттеглям предложението си за одобряване на нова структура на общинската администрация, за да можем да прецизираме оптимално нейната дейност“, заяви кметът.

Целта на подаденото към Общинския съвет предложение за нова структура на администрацията е с промените да се оптимизират и реорганизират работните процеси, както и да се засили оперативният контрол при запазване числеността на персонала. Евентуалните промени, които ще бъдат направени, ще се гласуват от общинските съветници на 25 януари, когато е и следващото заседание на местния парламент.