Гнезда на редки птици на живо в музея

284

От 24 часа в Екомузея в Русе разполагат с ново оборудване – нов мултимедиен телевизор и рутер за интернет достъп. И не само че разполагат, ами го и използват. Ако отидете сега в екомузея, на втория етаж, точно до така наречената диорама Лешояди с възстановка на птици в реален размер, ще можете да наблюдавате какво правят и как живеят двойка Египетски лешояди в Спасителния център за диви животни – Стара Загора към сдружение „Зелени Балкани“. Птицата е важна най-вече поради екологичната си роля на санитар, който се храни с мъртви животни и така спира разпространението на заразни болести по животните и хората.

Репортаж: Теодора Копчева