Годишен отчет за втората година от управлението на кмета и общинска администрация – Русе

107

Годишния отчет за втората година от управлението на кмета и общинска администрация – Русе можете да видите тук: