Горски установи незаконно отстрелян дивеч

312
снимка: http://www.bglov.com/

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 20.08.2020 г.

Текст: Теодора Копчева