Готовността на общините от Русенска област за зимата – репортаж от днешното областно заседание

1440

Готовността на общините от Русенска област за зимата – репортаж от днешното областно заседание
Репортаж: Галя Савова