Граждани, учени и политици търсят решения за декарбонизацията на Русе и региона

219

Мащабният иновационен лагер ще се проведе от 10 до 13 май

От 10 до 13 май в Канев център ще се проведе Иновационен лагер „Декарбонизация на транспорта за региона на Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“.

В него ще се включат над 120 политици и практици, учени и иноватори, предприемачи, бизнес асоциации и граждански организации в областта на транспорта, енергийните системи, градското и речното крайбрежно планиране, местното и регионалното развитие, околната среда. Те ще работят съвместно за достигането на конкретни решения за декарбонизация на различните видове транспорт, които да се приложат на практика.

Идеята е генерираните по време на лагера прототипи и концепции да бъдат събрани, описани и заложени в бъдещите стратегически документи на общината. Решенията на проблемите, които участниците дадат, ще бъдат изпратени и към Европейската комисия. Подготвени като проектни идеи, те ще имат предимство при кандидатстването за европейско финансиране, което да осигури осъществяването им.

Събитието е под патронажа на президента Румен Радев. Покани са отправени към евродепутата и член на европейската комисия по транспорт и туризъм Петър Витанов,  министъра на растежа и иновациите Даниел Лорер, министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и министъра на околната среда и водите Борислав Сандов.

Реализирането на лагера е в изпълнение на проект по програмата на Европейската комисия и Съвместния изследователски център (Joint Research Center) „Науката среща регионите“.

Основни организатори са Община Русе, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“.

Желаещите да се включват в събитието следва да се регистрират тук – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6frM_zbcCefEOVzQIudmmcxmk6GsgffszhYHMZXZCP_6z-w/viewform