Гражданска дискусия „Дунав срещу течението. А къде е Украйна?“

479

За да сме част от Европейския съюз трябва да защитаваме интересите си като държава без да накърняваме интересите на другите членове; въпросът със зависимостта не само от фирмите, които посредничат за доставянето на газ в България, но и от други монополисти като компаниите доставчици на електроенергия например; въпросът с хегемонията, зависимостите, обвързаността на икономиката и политиката. Все в този смисъл бяха повечето въпроси и коментари на срещата, организирана от Европа Директно и Сдружение Европейски пространства с тема: Бъдещето на Европа: Дунав – срещу течението. А къде е Украйна.

Репортаж: Теодора Копчева