Грижата на държавата за децата получи оценка Среден три

259

3,18″. На толкова по шестобалната е оценена грижата на държавата за българските деца. Сдружение Еквилибриум-Русе и Национална мрежа за децата представиха годишния доклад, озаглавен “Бележник 2022: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”. Докладът се основава на анализ на 9 области: Участие на децата, Благосъстояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Спорт, култура и свободно време. По време на живото предаване бяха споменати и коментирани теми като така наречената ранна детска интервенция, детската смъртност, по която България се движи между първо и трето място в Европейския съюз, медицинската грижа за децата.

Репортаж: Теодора Копчева