Дарителска кампания обогати материалната база на Центъра от семеен тип „Вяра“

122

С нови три уреда за стрийт фитнес се сдоби Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра”. Те са разположени на специално изградена площадка в двора на дома и са закупени със средства на дарители. Нуждата от поставянето им възникна покрай невъзможността децата от дома да посещават спортни площадки по време на пандемията.

Откриването на спортните съоръжения бе уважено от зам.-кмета Енчо Енчев и директора на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова. Те поздравиха персонала и потребителите на Центъра за новата придобивка и отчетоха, че с обогатяването на материалната му база се повишава качеството на предоставяните социални услуги в Община Русе.

Съоръженията са съобразени с възрастта, уврежданията и двигателните умения на децата от дома и дават нови възможности за моторното им развитие. Дарителската кампания за закупуването им, подпомогната от десетки фирми и частни лица, е подкрепена от три истории на потребители на услугата. Те са публикувани на сайта на Сдружение „Дете и пространство“, което осъществява дейностите в Центъра по подкрепа на деца в риск и на деца със специфични потребности и техните семейства.

Услугите, които предоставя Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра”, са свързани с ежедневните потребности на децата и включват постоянна  грижа за здравното, емоционалното и поведенческото развитие, както и за развиване на умения за самообслужване и независим живот.