Два еко похода на ТД „Приста“ обединяват ученици от Русе

307

Интервю: Галя Савова