Два еко похода на ТД „Приста“ обединяват ученици от Русе

157

Интервю: Галя Савова