Две тежки трудови злополуки проучват инспектори през февруари

920

Едната трудова злополука е с фатален край, при другата работник е трайно увреден.

Репортаж: Теодора Копчева