Ден на отворените врати и конкурс за есе обяви Русенският университет

1518

Бъдещите студенти имат възможността да надникнат в сградата, залите и лабораториите, както и да се срещнат с представители на ректорското ръководство и преподавателския състав.