Детските ясли в Русе са готови да приемат деца

510

Интервю на Галя Савова с Радостина Пейкова,
началник отдел „Обществено здраве“