Дигитализация на книжния фонд на три общински библиотеки в Русе

187

Започна технологичното обновяване на три общински библиотеки в Русе. Внедряването на автоматизирани библиотечни системи се извършва по проект на РБ „Любен Каравелов”. Повече ще чуете от д-р Теодора Дянкова, главен библиотекар в културния институт.

Репортаж: Лилия Рачева