Дизайнери от ПГО „Недка Лазарова“ създават истории по действителен случаи

1469

Интервю: Галя Савова