Директорът на ПГО“ Недка Иван Лазарова“ инж.Диана Иванова: Иновативният STEM център ще развие уменията и креативното мислене на учениците

202

Интервю:Лилия Рачева