Дирекция „Инспекция по труда” ще проверява предприятия с рискови производства

1999

Наказателни постановления за 13 300 лева са влезли в сила само за месец ноември 2017 година.

Репортаж: Лилия Рачева