Дневникът на репортера

222

Предстои ремонт на
пътя Русе-Кубрат

Текст: Галя Савова