Дневникът на репортера

120

Предстои ремонт на
пътя Русе-Кубрат

Текст: Галя Савова