Дневник на репортера от 04.01.2022

284

Акценти от дейността на общинската администрация от 20 до 31 декември

Текст: Лилия Рачева