Днес стартира приемът за първи клас в Община Русе

122

Кандидатстването в първи клас за новата учебна година в Русе стартира днес в 10:00 ч., като системата ще бъде отворена за регистрация на заявления до 23:59 ч. на 29 май.

Общо в 17 училища на територията на град Русе приемът ще се осъществява посредством електронна система за прием в първи клас, достъпна на https://school.ruse-bg.eu/.

Първото класиране ще бъде обявено на 1 юни, а записването на приетите деца ще се извършва от 2 до 6 юни в избраното училище. Следват още две класирания – на 15 и 24 юни.

След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.          

Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител в избраното от родителите училище по първо желание в срок до 29 май. Важно условие е подаването само на едно заявление – по  интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете. В средните училища на територията на град Русе, в които на 18 и 20 май се провеждат държавни зрелостни изпити – СУ „Христо Ботев”, СУ „Васил Левски”, СУ „Възраждане”, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” и СУПНЕ „Фридрих Шилер”, приемът на заявления за първи клас ще се извършва след 14:00 часа.

Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето, като най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район.