Договор с ОбС на БСП – Русе за Парламентарни избори 2021

186