„Долен Дунав на два бряга” с предложения за туроператори

137

17 области по долното течение на река Дунав са презентирани в сайта под формата на 5 големи маршрута. Очакването е да се увеличат посещенията на обекти от културно и природно наследство и да се популяризира Долен Дунав като трансгранична дестинация за литературен туризъм.

Репортаж: Лилия Рачева