Донка Симеонова и Снежана Тодорова за дейността на клуб „Роботика“- Русе

1389

Интервю:Лилия Рачева