До четвъртък изпълнителят на бул. „Трети март“ трябва да отстрани проблема с наводнения участък

221

На 15 юни държавната приемателна комисия, назначена от Дирекцията за национален строителен контрол, провери изпълнението на ремонтирания бул. „Трети март“. Обектът се изпълнява по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. 

Поради установените проблеми с наводнен участък от новоремонтирания булевард през предходните дни Община Русе, в качеството си на възложител, отказа да приеме обекта в този вид и настоя фирмата за строителен надзор да направи необходимите обследвания. Ще бъдат установени причините за проблема, които следва да бъдат отстранени от изпълнителя веднага.

Следващото заседание на държавната приемателна комисия е насрочено за 28 юни, когато е и крайният срок, в който тя трябва да излезе с окончателно решение дали приема обекта.