До 10 септември русенци ще могат да споделят мнения и предложения за организация на движението в община Русе чрез попълване на анкета

287

Анкетата е част от изработката на Генералния план за организация на движението. В нея  русенци ще могат да споделят мнения относно съществуващата организация на движението,  какви са средствата за придвижване, които използват, както и да дадат предложения за промяна. 

Генералният план за организация на движението определя условията и реда за организиране на движението по цялата улична мрежа. До момента за община Русе такъв план за организация на движението за последно е бил изготвян преди 32 години. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Кремена Минева, началник отдел „Транспорт“ в Община Русе.