ДРАМАТИЧНО И КРАТКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В РУСЕ

480

Съветниците от ГЕРБ напуснаха залата. Кметът Пенчо Милков с емоционална и остра реакция: “ Бомби да падат върху тази сграда, Общинският съвет трябва да е последният, който трябва да се разпусне “