ДТ „Сава Огнянов“ с проекти за модерни европейски спектакли

672

Репортаж: Лилия Рачева