Дуалното обучение носи принос за учениците, училищата и бизнеса

267

Дуалното обучение – училище и бизнес, заедно за бъдещето. Под този наслов в зала Европа на Доходно здание днес се срещнаха преподаватели и ученици от професионални гимназии и представители на фирми, при които младежите практикуват, докато се обучават в училище. Форумът се проведе по съвместна инициатива на областната управа на Русе и Регионалното управление по образование, а причината е все по-задълбочаващият се проблем с намаляването на населението, мигрирането на хора от Русе, и в същото време вопиющия недостиг на квалифицирани работници, който местните фирми в различни сектори на икономиката изпитват. Особено остро през последните няколко години.

Репортаж: Теодора Копчева