Държавен архив – Русе подреди изложба „Миналото днес“

223

Интервю на Галя Савова с Толя Чорбаджиева