Държавен архив – Русе подреди изложба „Миналото днес“

311

Интервю на Галя Савова с Толя Чорбаджиева