Държавен архив – Русе представя историята на бившия затвор в Русе

578

„Миналото днес“ – Толя Чорбаджиева от Държавен архив – Русе представя историята на бившия затвор в Русе