Държавни пари ще подпомогнат отводняването на булевард Липник

927

Материал: Теодора Копчева