Д-р Веселина Антонова представя неизвестни документи за живота на Левски

131

На 17 февруари в 17:30 часа в зала „Европа“ ще бъде показана презентация на публикуваните в изследването на д-р Антонова документи, подготвена от специалисти от Държавен архив – Русе.

Интервю: Лилия Рачева