Д-р Димитър Лазаров от Здравната инспекция за донорството и националната инфо кампания

826

Интервю: Галя Савова

 

 

 

 

 

ЧАСТ I

ЧАСТ II