Д-р Камен Кожухаров:Трябва да отпаднат лимитите за отделението по „Палиативни грижи“ на КОЦ-Русе

899

Интервю: Галя Савова

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ І

ЧАСТ ІІ