Д-р Теодора Димова с първа изява в младежка изложба

1253
д-р Теодора Димова

Картини и стенописи красят работното й място в УМБАЛ „Канев“

Интервю:Лилия Рачева