Единна система за пръскането на комари от двете страни на Дунав

1818

Всички населени места по българския и румънския бряг на р. Дунав ще координират действията си при обработването на площите против комари, кърлежи и други насекоми, пренасящи болести.