Електронната система за прием в детски градини и ясли стартира от 10 януари

83

От 10 януари ще бъде отворена електронната система за прием в детски градини, яслени групи към детски градини и подготвителни групи към училища. Родителите ще могат да подават заявления съобразно графиците за дейностите по прием през 2024 г. Те са публикувани на сайта за прием в детските градини и подготвителните групи към училищата – https://dzpriem.ruse-bg.eu:5443/, раздел „Класирания“.

На всички класирания до месец април включително се приемат само деца за попълване наличните свободни места за настоящата учебна година.

Родителите на децата, родени през 2021 г., на които им предстои прием в първа група на детската градина за учебната 2024/2025 г., подават заявления до 26 май включително и участват в първото класиране за нов прием.