Електронни дневници и уеднаквено меню в детските градини в Русе през новата учебна година

662

С началото на новата учебна година в детските градини се въвеждат и нови услуги, които целят за облекчат достъпа на родителите до информацията, касаеща тяхното дете. Наред с това, за да има равнопоставеност от администрацията са взели решение менюто в детските заведения да е еднакво за всички градини. Още по темата коментира Таня тодорова-началник отдел „Образование“- Община Русе