Елена Великова за предстоящите арт проекти на Художествена галерия – Русе

399

Интервю: Лилия Рачева