Енчо Енчев, зам.-кмет хуманитарни дейности: Ще увеличим капацитета на потребителите в Общинската трапезария

444

Интервю: Галя Савова