Живопис от фонда „Юбиляри“ на Художествена галерия Русе

1126

Репортаж: Лилия Рачева