Живопис от фонда „Юбиляри“ на Художествена галерия Русе

1169

Репортаж: Лилия Рачева